8Products found
 • Nguồn đèn led sợi quang 120W

  Nguồn đèn sợi quang là  một  nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau, với mục đích tạo ra  dòng điện phát quang, và được gắn với chip sợi quang. Được thiết kế để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 120W  phù hợp cho chip phát quang.

 • Nguồn đèn led sợi quang 27W

  Nguồn đèn sợi quang là  một  nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau, với mục đích tạo ra  dòng điện phát quang, được thiết kế sau đáy của đèn led và được gắn với chip phát quang. Được thiết kế để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 27W  phù hợp cho chip phát quang.

 • Nguồn đèn led sợi quang 75W

  Nguồn đèn sợi quang là  một  nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau, với mục đích tạo ra  dòng điện phát quang,  và được gắn với chip sợi quang. Được thiết kế để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 75W  phù hợp cho chip  phát quang.

 • Nguồn đèn sợi quang 100W

  Nguồn đèn sợi quang là  một  nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau, với mục đích tạo ra  dòng điện phát quang, và được gắn với chip sợi quang. Được thiết kế để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 100W  phù hợp cho chip led phát quang.

 • Nguồn đèn sợi quang 16W

  Nguồn đèn sợi quang  16W là một nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau,  được thiết kế sau đáy chip sợi quang hoặc đầu khuếch tán pha lê tinh thể , và để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 16W phù hợp cho chip  phát quang.

   

 • Nguồn đèn sợi quang 18W

  Nguồn đèn sợi quang  18W là một nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau,  được thiết kế sau đáy của đèn led và được gắn với chip led và để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 18W phù hợp cho chip  phát quang.

 • Nguồn đèn sợi quang 27W DMX

  Nguồn đèn sợi quang là  một  nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau, với mục đích tạo ra  dòng điện phát quang, được gắn với chip phát quang. Được thiết kế để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 27W  phù hợp cho chip phát quang.

 • Nguồn đèn sợi quang 45W

  Nguồn đèn sợi quang là  một  nguồn điện khép kín  được cấu tạo từ nhiều linh kiện điện tử khác nhau, với mục đích tạo ra  dòng điện phát quang,   được gắn với chip sợi quang.  Được thiết kế để điều chỉnh nguồn áp dòng với công suất 45W  phù hợp cho chip led phát quang.

0833.61.65.65